กรอกใบสมัครหลักสูตร ปวช / ปวส

วิธีกรอกใบสมัคร


1 – ไปที่หน้าใบสมัคร คลิกที่นี่ จะพบใบสมัครตามภาพด้านล่าง


2 – คลิกปุ่มสีเขียว START FILLING
3 – กรอกข้อมูลในช่องต่างๆให้ครบถ้วน
4 – คลิกปุ่ม pdf ตรวจทานกรอกข้อมูล ครบถ้วน
5 – คลิกปุ่ม ส่งใบสมัคร