หลักสูตร

ระดับชั้น ปวช.

► สาขาการจัดการด้านความปลอดภัย
► สาขาศิลปกรรมดนตรี

ระดับชั้น ปวส.

► สาขาการจัดการโลจิสติกส์
► สาขาเครื่องกลเรือพาณิชย์
► สาขางานบริการบนเรือสำราญ
► การจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟ
► ดนตรีและเทคโนโลยี

ค่าเทอม 16,500 บาท/เทอม
ฟ รี ! ! !
★ เครื่องแบบนักศึกษา 1 ชุด (มูลค่า 2,350 บาท)
★ เสื้อโปโล 1 ตัว
★ หนังสือเรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรพาณิชย์นาวี

ระดับลูกเรือ

► สาขาเดินเรือ ► สาขาช่างกลเรือ• ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 49,500 บาท เรียนทฤษฎี 2 เดือน ฝึกปฏิบัติงานในเรือ 1 เดือน • ฟรี!!! ★ เครื่องแบบ ★ ที่พัก ★ หนังสือเรียนตลอดหลักสูตร

ระดับนายประจำเรือ

► สาขาเดินเรือ
► สาขาช่างกลเรือ
• ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 160,000 บาท เรียนทฤษฎี 1 ปี ฝึกปฏิบัติงานในเรือ 1 ปี
ฟรี!!!
★ เครื่องแบบ
★ ที่พัก
★ หนังสือเรียนตลอดหลักสูตร
Download ใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Ztba27lqGZsxi1pDE1jo6o3h8cYWJ7Eb/view_

ช่องทางการติดต่อ Tel : 09 8165 6651
09 8656 6584                                                                                            
Line : @intech2561                                                                                            Facebook : Intech-วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม                                                                                            Website : http://www.intech.ac.th                                                                                            Email : contact@intech.ac.th