หลักสูตร ปวช.

► สาขาการจัดการด้านความปลอดภัย
► สาขาศิลปกรรมดนตรี
► สาขาการโรงแรม
► สาขาช่างซ่อมบำรุงเรือ

ค่าเทอม 5,400 บาท/เทอม

สมัครเรียนพร้อมรับ เครื่องแบบ และ หนังสือเรียนฟรี!! ตลอดหลักสูตร
★ เครื่องแบบนักศึกษา 1 ชุด (มูลค่า 2,350 บาท)
★ เสื้อโปโล 1 ตัว
★ รับเงินอุดหนุนตามนโยบายของรัฐบาล

เตรียมเอกสารสมัครเรียน และ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่