หลักสูตร ปวช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปิดสอน 4 สาขา เรียน 1 ปีครึ่ง ฝึกงาน 1 ปี
รับสมัครผู้ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

1. สาขาวิชาการจัดการด้านการปลอดภัย เรียนจบทำหน้าที่บริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย และสามารถทำงานออฟฟิต ในด้านความปลอดภัย และคอยควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยให้กับหน่วยงานสถานประกอบการ หรือบุคคลสำคัญในระดับบริหารอื่นๆ
2. สาขาวิชาการดนตรี เรียนทฤษฎีและปฎิบัติด้านดนตรี ให้มีทักษะด้านดนตรี เพื่อศึกษาต่อระดับปวส และปริญญาตรีต่อไป
3. สาขาวิชาการโรงแรม เรียนเพื่อสามารถปฎิบัติงาน ทำงานด้านการโรงแรม เช่น ผู้จัดการโรงแรม พนักงานฝ่ายต้อนรับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานจัดเลี้ยง หรือประกอบอาชีพอิสระ ตามสายงานดังกล่าว เช่น ธรุกิจจัดเลี้ยง ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงสินค้า เป็นต้น
4. สาขาช่างซ่อมบำรุงเรือ สามารถประกอบ ติดตั้ง ทดสอบและบำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเรือ เขียนแบบและขยายแบบเรือ ทำสีและป้องกันตัวเรือ ติดตั้งระบบท่อในเรือ ติดตั้งเครื่องกลระดับขับเคลื่อน

ค่าเทอม 5,400 บาท/เทอม
** มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) + ค่าครองชีพเดือนละ 3,000 บาท

สมัครเรียนพร้อมรับ เครื่องแบบ และ หนังสือเรียนฟรี!! ตลอดหลักสูตร
★ เครื่องแบบนักศึกษา 1 ชุด (มูลค่า 2,350 บาท)
★ เสื้อโปโล 1 ตัว
★ รับเงินอุดหนุนตามนโยบายของรัฐบาล

เตรียมเอกสารสมัครเรียน และ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่