หลักสูตร ปวส

ระดับชั้น ปวส.

สมัครเรียนพร้อมรับ เครื่องแบบ และ หนังสือเรียนฟรี!! ตลอดหลักสูตร
★ เครื่องแบบนักศึกษา 1 ชุด (มูลค่า 2,350 บาท)
★ เสื้อโปโล 1 ตัว
★ หนังสือเรียนตลอดหลักสูตร

เตรียมเอกสารสมัครเรียน และ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
กรอกใบสมัครออนไลน์ >> คลิกที่นี่ <<